Nguyễn Trọng Khôi

Xin chào quý bạn đã ghé thăm trang Blog

Nghe Album nhạc:

GIẤC BAN CHIỀU

//kiwi6.com/playlists/widget/19614-GI%E1%BA%A4C-BAN-CHI%E1%BB%80U?autostart=false&show_artist=true

THƠ PHỔ NHẠC:

//kiwi6.com/playlists/widget/19775-TH%C6%A0-PH%E1%BB%94-NH%E1%BA%A0C?autostart=false&show_artist=true

Advertisements